Социальный Авторитет
Українська історія

history_ua

Українська історія history_ua.livejournal.com
Обработано
более 20 млн.
социальных профиля

Українська історія

Ця спільнота присвячена маловідомим сторінкам історіЇ УкраЇни


НЕ РЕКОМЕНДУЕТЬСЯ:

1) Розміщувати довгі записи або записи, перенасичені картинками, без LJ-cut`а. Дратує.
2) Писати одномaнітні безглузді записи або ті, що не мають стосунку до тематики спільноти. Можемо й покарати забороною на створення тем.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
1) Публікувати записи та коментарі, що суперечать законодавству УкраЇни, посягають на її територіальну цілісність, про неповноцінність української мови/культури; такі, що розпалюють ксенофобію; містять образливі висловлюваня на адресу представників будь-якої національності/професії/статі/віку/релігії/сексуальної орієнтації. Можна й бан отримати.
2) Обговорення правил модерування та дій доглядачів у записах та коментарях. Покарання - видалення запису або коментаря.
3) Писати пости, що не можна коментувати. Це правило не розповсюджується на спецальні модераторські записи.
4) Будь-кому, окрім доглядачів, видаляти, приховувати та заморожувати коментарі.
5) Розкривати в комментарях IP-адреси члена спільноти.
6) Використовувати цю спільноту для рекламних цілей політичних організацій. Пости, які нав'язливо привертають увагу до якоїсь політичної організації і/або покликані формувати чи підтримувати інтерес до неї, видаляються, а користувач отримує бан.
7) Імітувати в ході дискусії тупість і нерозуміння, приписуючи опонентові у відповідь на його цілком виразне твердження щось, чого опонент не cтверджував, закопуючи тим самим тему дискусії в словесному смітті. За подібні дії невідворотно послідує покарання баном.
8) Робочими мовами спільноти є будь-яка слов'янська мова. Подання інформаціЇ будь-якою іншою мовою в обов'язковому порядку повинно бути продубльоване перекладом на одну з слов'янських мов.
Якщо Ви вважаєте, що пост чи коментар у цій спільноті не відповідає її правилам, повідомте, будь-ласка, когось з модераторів приватним повідомленням. Ваше звернення обов'язково буде розглянуте по суті.

Если Вы считаете, что пост или комментарий в этом сообществе не соответствует его правилам, сообщите, пожалуйста, кому-то из модераторов частным сообщением. Ваше обращение обязательно будет рассмотрено по сути.
Данное сообщество посвящено малоизвестным страницам истории Украины.


НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1) Помещать длинные записи или записи, перенасыщенные картинками без LJ-cut`а. Раздражает.
2) Писать однообразные бессмысленные или не имеющие отношения к тематике сообщества записи. Можем и наказать запретом создавать темы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1) Писать посты и комментарии, противоречащие законодательству Украины, посягающие на ее территориальную целостность, о неполноценности украинской языка/культуры; разжигающие ксенофобию; оскорбительно высказываться в адрес представителей какой-либо национальности/профессии/пола/возраста/религии/сексуальной ориентации. Можно и бан получить.
2) Обсуждать правила модерирования и практику их применения модераторами в постах и комментариях сообщества. Наказание: удаление записи/комментария.
3) Писать записи, которые невозможно прокомментировать. Это правило не касается специальных модераторских записей.
4) Кому-либо, кроме смотрителей, удалять, скрывать и замораживать комментарии.
5) Раскрывать в комментариях IP-адреса членов сообщества.
6) Использовать это сообщество для рекламных целей политических организаций. Посты, навязчиво привлекающие внимание к какой-либо политической организации и/или призванные формировать или поддерживать интерес к ней, удаляются, а пользователь получает бан.
7) Имитировать в ходе дискуссии тупость и непонимание, приписывая оппоненту в ответ на его вполне внятное утверждение нечто, чего оппонент не утверждал, и закапывая тем самым тему дискуссии в словесном мусоре. За подобные действия неотвратимо последует наказание баном.
8) Рабочими языками сообщества являются любые славянские языки. Подача информации на любом другом языке в обязательном порядке должно сопровождаться переводом на любой славянский язык.

Хотите рассказать о человеке или разместить объявление?

Присылайте текст и имя аккаунта на почту topbloger@yandex.ru. Принимается любой текст характерезующий аккаунт или информация о нем.

Social Mana

Проверь свою страницу


Партнеры

  • ТОП 30 рейтинг блогов